Výroční oheň

13.10.2009 13:12

Všichni účastníci se shodli na jednání na uspořádání "Výročního ohně" - 20 let založení osady (v příštím roce-červen)- V součastné době se řeší místo konání a zvažují se možnosti místa.

seznam.cz