Potlach TO SUPOVÉ

05.06.2010 00:00

Na potlachu Náhoda pomáhala s přesunutím ohniště a ostatních věcí potřebné pro potlach - zaplavení přívalovým deštěm. Hraní u ohně při starém osazení bylo samozřejmostí.

seznam.cz